Projekt „Dobro lokalne – Stettiner Ware” miał na celu upowszechnienie unikalnej tradycji garncarskiej całego regionu oraz wiedzy na jego temat, a także zaangażowanie społeczności miasta w twórczość ceramiczną inspirowaną stylistyką Stettiner Ware i zmotywowanie do propagowania jej.

Zadanie stanowiło ciąg dalszy bardzo udanych działań prowadzonych przez Glino-Kolektyw w 2012 roku pt.” Edukacja i popularyzacja białej ceramiki szczecińskiej”.

Celem projektu „Dobro lokalne–Stettiner Ware” było także, stworzenie warunków do działania artystycznego inspirowanego rękodziełem białej ceramiki szczecińskiej oraz do edukacji i upowszechniania wiedzy na temat białej ceramiki szczecińskiej.

Projekt zakładał organizację Pracowni Stettiner Ware oraz stworzenie bazy dla nieszablonowych działań edukacyjnych i popularyzatorskich Stettiner Ware w nowoczesny sposób łączącej przestrzenie: miasta oraz wirtualną. Działania te oznaczały budowę nowoczesnej strony internetowej, którą Państwu obecnie prezentujemy oraz ulokowanie w przestrzeni instytucji kulturotwórczej miasta jednego obiektu, nawiązującego do popularnego motywu Stettiner Ware – stała się nim mozaika z wielbłądem.

Efekty działań Pracowni Stettiner Ware – inspiracji stylistyką białej ceramiki szczecińskiej w ujęciu uczestników warsztatów, można było zobaczyć podczas wystawy roboczej podsumowującej kilkutygodniowe zmagania z materią gliny; ceramiczną grę logiczną – mozaikową układankę z wielbłądem możecie Państwo spotkać w wybranych punktach miasta, zaś ze strony internetowej, mamy nadzieję, korzystacie Państwo z przyjemnością.

Jesteśmy przekonani, że zrealizowany przez nas projekt, wpłynął znacząco na wzrost świadomości społecznej na temat kultury ceramicznej regionu, podwyższył kompetencje twórcze szczecinian, a co najważniejsze zbudował pomost kulturowy pomiędzy przeszłością a przyszłością miasta i regionu.

Projekt został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy projektu:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum Techniki i Komunikacji, Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

Współpraca:

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405