LITERATURA:

 

Iwona Karwowska,
Biała ceramika szczecińska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie,
red. I. Karwowska, D. Kacprzak, Szczecin 2010

 

Piotr Skiba,
Garncarstwo, sztuka pięciu żywiołów,
Warszawa, 2010.

 

Agnieszka Pawłowska,
Cechy rzemieślnicze w Gryficach i ich pieczęcie, [w:] Trzebiatów – spotkania pomorskie 2008, red. J. Kochanowska,
Pruszcz Gdański – Trzebiatów 2009, s. 151 – 159.

 

Mirosław Marcinkowski,
Elbląska ceramika typu Stettiner Ware – problemy badawcze(na podstawie wybranego zbioru), „ Archeologia Historica Polona”, t. 16,
Toruń 2007, s. 91 – 116.

 

Towary szczecińskie, Stettiner Ware,
Szczecin 2007.

 

Zygmunt Szultka,
Próby reform wsi i ożywienie gospodarcze domen w pierwszej połowie XVIII wieku, [w:] Historia Pomorza, t. II: Do roku 1815, red. G. Labuda,
Poznań 2003, s. 511 – 566.

 

Henryk Lesiński, Degradacja feudalnej produkcji cechowej i rozwój przemysłu manufakturowego, [w:] Historia Pomorza, t. II: Do roku 1815, red. G. Labuda,
Poznań 2003, s. 657 – 680.

 

Henryk Lesiński,
Kształtowanie się stosunków rynkowych pod wpływem merkantylistycznej polityki państwa, [w:] Historia Pomorza, t. II: Do roku 1815, red. G. Labuda,
Poznań 2003, s. 681 – 698.

 

Słupskie wzory dawnej ceramiki pomorskiej,
Słupsk 2002.

 

Marzenna Mazur,
Słupskie wzory zdobnicze w ceramice. Rekonstrukcja na podstawie XIX/XX – wiecznych naczyń i odłamków ceramicznych znajdujących się w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
„ Nasze Pomorze” 2002, nr 4, s. 199 – 210.

 

Gunnar Möller,
Stettiner Ware- Anmerkungen an Hand schriftlicher und Archäologischer Quellen aus der Hansestadt Stralsund, [w:] Stralsunder Beiträge zur Archäologie, Geschichte, Kunst und Volkskunde in Vorpommern, red. C. Hoffmann, M. Schneider, Band II,
Stralsund 1999, s. 4 – 16.

Geraldine Dörries, Claudia Hoffmann,
Stettiner Ware in der volkskundlichen Sammlung des Kulturhistorischer Museums der Hansestadt Stralsund, [w:] Stralsunder Beiträge zur Archäologie,  Geschichte, Kunst und Volkskunde in Vorpommern, red. C. Hoffmann, M. Schneider, Band II,
Stralsund 1999, s. 17 – 34

 

Ewa Fryś – Pietraszkowa,
Z badań nad majoliką i półmajoliką ludową w Polsce,
„Polska Sztuka Ludowa” 1970, nr 2, s. 67 – 80

 

Agnieszka Dobrowolska,
Materiały do ludowej kultury artystycznej Pomorza Zachodniego,
„Polska Sztuka Ludowa” 1956, nr 3, s. 158 – 189

 

Maria Przeździecka,
Ceramika pomorska,
„Polska Sztuka Ludowa” 1954, nr 4, s. 214 – 232


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405